برنامه هاای آنی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

ارزيابي خرد دانشگاه در سال جاري


طراحي فرمهاي جديد ارزشيابي اساتيددر حوزه هاي مختلف عمومي ,اختصاصي و كارشناسي ,كارشناسي ارشد


پيگيري و رفع نواقص  عملكرد دانشگاه در ارزشيابي عملكرد سال جاري


راه اندازي كميته هاي لازم جهت بالا بردن ارزيابي عملكرد دانشگاه در سال آينده