رئیس خدمات آموزشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


در مسير تحقق اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه همانا اهتزاز پرچم شكوفايي و بالندگي عرصه هاي مختلف علمي اين مرز و بوم در سراسر گيتي  مي باشد. دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر به عنوان دانشگاهي از خطه جنوب غرب كشور كه در مسير تكامل و شكوفايي دوران بعد از جنگ بسر مي برد با تاسي از فرمايشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مبني بر توسعه امر آموزشي و پژوهشي هماهنگ با ساير دانشگاهها براي رساندن ايران عزيزمان به قله رفيع خود كفايي و بالندگي تبديل به پايگاه توليد علم و انديشه گرديده و در راستاي تحقق اين امر مهم همت به آموزش و پرورش فرزندان عزيز و گرانمایه این مرز بوم با هدف  تربیت و افزايش اعتماد به نفس دانشجويان ونماياندن نقاط قوت و توانمندي هاي آنان و نهايتاٌ معرفي چهره هاي ممتاز علمی پژوهشي دانشجويان به مجامع علمي پرداخت. اینجانب که تحت عنوان رئیس خدمات آموزشی کل دانشگاه تابع حوزه معاونت محترم آموزشی دانشگاه می باشم با حمایت و مشارکت همکاران محترم آموزشی و مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه و منطبق با اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل الذکر تمام سعی و تلاش خود جهت اعتلای علم و دانش در این مرز و بوم را انجام می دهیم.

شرح وظايف رئيس خدمات آموزشي :

-  تهيه و تنظيم و نگهداري و اجراي  برنامه هاي مصوب آموزشي دانشجويان در كليه دوره هاي مقاطع مختلف تحصيلي و مقررات مربوط به صورت كاتالوگهاي معرفي دوره هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي.

- ابلاغ تقويم آموزشي دانشگاه و نظارت بر تنظيم برنامه هاي هفتگي و امتحاني دروس دوره هاي مقاطع مختلف تحصيلي .

- نظارت برحسن اجراي آئين نامه ها،بخشنامه ها و مصوبات آموزشي در واحد هاي ذيربط و نظارت بر ارائه خدمات آموزشي در  واحد هاي تابعه.

- رسيدگي به مشكلات آموزشي دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي و بر آورد نارسائي هاي آئين نامه ها و مصوبات و پيشنهاد راه حل به مدير كل امور آموزشي دانشگاه .

- نظارت براجراي آئين نامه ها در خصوص انتقال و ميهماني دانشجويان .

- استفاده از آمار و اطلاعات جهت نظارت و ارزيابي دانشجويان جديد الورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصيلي.

- نظر خواهي از دانشكده ها در خصوص تغييرات برنامه هاي آموزشي .

- انجام امور ثبت نام  و امتحانات دانشجويان در كليه مقاطع مختلف تحصيلي بر اساس سياست هاي متخذه .

- دريافت ليست پذيرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش كشور .

- اعمال دستور العمل هاي صادره در خصوص ثبت نام  پذيرفته شدگان در هر ترم .

- همكاري با دانشكده ها در تهيه برنامه هاي هفتگي و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كد دروس.

- انجام امور مربوط به نظام وظيفه پذيرفته شدگان .

- پاسخگويي به سئوالات دانشجويان در زمينه امور آموزشي .

- انجام امور مربوط به صدور گواهي، معرفي نامه و ساير مكاتبات .

- تهيه آمارو اطلاعات مربوط به دانشجويان .

- ابلاغ برنامه هاي امتحاني برطبق تصميمات متخذه به گروه هاي آموزشي و نظارت بر امر امتحانات پايان ترم

- دريافت ليست نمرات و حضور و غياب و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كارنامه تحصيلي دانشجويان .

- انجام امور مربوط به تطبيق واحد ها و راهنمايي دانشجويان در زمينه انتخاب دروس .

- انجام امور مربوط به آزمون تحصيلات تكميلي با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور.

- كنترل وضعيت آموزشي كليه دانش آموختگان از جهت رعايت تقسيم بندي دروس تعيين شده ، كنترل نمرات مكتسبه و اعمال آيين نامه هاي مربوط .

- صدور گواهي هاي موقت دانش آموختگان .

- تهيه آمار دانش آموختگان در پايان هر ترم و ارائه آن به مسئولين ذيربط.

- ارسال تائيديه فارغ التحصيلي به دانشگاهها و مراكز دولتي .

- حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانش آموختگان .

انجام كليه امور مالي دانشجويان شبانه مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد .

انجام كليه امور آموزشي و مالي دانشجويان امور شاهد و ايثار گر دانشگاه

انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

ادارات تابعه :

  • · اداره پذيرش و ثبت نام و امتحانات.
  • · اداره آمار و مشمولين.
  • · اداره امور مالي دانشجويان شبانه
  • · اداره فارغ التحصيلان.
  • · مركز كامپيوتر اداره  آموزش كل.
  • · دبيرخانه و بايگاني