مدیر آموزشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


وظايف و مسئوليت هاي مديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي

دبيري شوراي آموزشي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات اين شوراها.

تهيه و تنظيم و نگهداري برنامه هاي مصوب آموزشي دانشجويان در كليه دوره هاي مقاطع  مختلف تحصيلي و مقررات مربوط به صورت كاتالوگهاي معرفي دوره هاي كليه مقاطع تحصيلي.

تهيه و ابلاغ تقويم دانشگاه و نظارت بر تنظيم برنامه هاي هفتگي و امتحاني دروس دوره هاي مقاطع مختلف دانشگاه.

نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها , بخشنامه ها و مصوبات آموزشي در واحدهاي ذيربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشي در واحدهاي تابعه.

رسيدگي به مشكلات دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي و برآورد نارسائي هاي آئين نامه ها و مصوبات و پيشنهاد راه حل به معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

همكاري با مسئولين دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاري ورودي  دانشگاهها و ...

نظارت بر اجراي آئين نامه ها در خصوص انتقال و ميهماني دانشجويان.

استفاده از آمار و اطلاعات جهت نظارت و ارزيابي دانشجويان جديد الورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصيلي.

نظر خواهي از دانشكده ها در خصوص تغييرات برنامه هاي آموزشي .

انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجويان در كليه مقاطع مختلف تحصيلي بر اساس سياستهاي متخذه.

دريافت ليست پذيرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش كشور.

اعمال دستور العملهاي صادره در خصوص ثبت نام پذيرفته شدگان در هر ترم.

همكاري با دانشكده ها در تهيه برنامه هاي هفتگي و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كد دروس.

انجام امور مربوط به نظام وظيفه پذيرفته شدگان.

پاسخگويي به سوالات دانشجويان در زمينه امور آموزشي.

انجام امور مربوط به صدور گواهي , معرفي نامه و ساير مكاتبات.

تهيه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجويان و تنظيم قرارداد دانشجويان بورسيه.

ارائه گزارشات لازم از وضعيت دانشجويان بورسيه به موسسه بورس دهنده.

ابلاغ برنامه هاي امتحاني بر طبق تصميمات متخذه به گروههاي آموزشي و نظارت بر امر امتحانات پايان ترم.

دريافت ليست نمرات و حضور و غياب و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كارنامه تحصيلي دانشجويان.

انجام امور مربوط به تطبيق واحدها و راهنمايي دانشجويان در زمينه انتخاب دروس.

انجام امور مربوط به آزمون تحصيلات تكميلي با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور.

كنترل وضهيت اموزشي كليه دانش اموختگان از جهت رعايت تقسيم بندي دروس تعيين شده,كنترل نمرات مكتسبه و اعمال آيين نامه هاي مربوط.

صدور گواهي هاي موقت دانش آموختگان.

تهيه آمار دانش آموختگان در پايان هر ترم و ارائه آن به مسئولين زيربط.

ارسال تائيديه فارغ التحصيلي به دانشگاهها و مراكز دولتي.

حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانش آموختگان.

طراحي و تدوين دروس مجازي.

تدوين آئين نامه هاي دروس مجازي.

آشنا نمودن مسئولين و اعضاي هيات علمي با آموزش مجازي.

انجام امور محوله از سوي مقام مافوق.