اداره تغذیه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


اداره تغذيه

اداره تغذيه يكي ديگر از ديگر ادارات زيرمجموعه مديريت خدمات دانشجويي مي باشد كه مسئوليت برنامه ريزي , پخت و توزيع غذاي دانشجويان , رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات را بعهده دارد . اين اداره با مكانيزه كردن سيستم رزرو غذا ساليانه نزديك به چهار صد هزار پرس غذا جهت استفاده  دانشجويان در سه وعده صبحانه ,ناهار و شام تهيه  وتوزيع مي نمايد .اين اداره  داراي دو غذا خوري مجزا  با ظرفيت  450  نفر   (خواهران 300 نفر , برادران 150 نفر ) مي باشد . در حال حاضر اداره تغذيه با خريد دستگاه هاي جديد آشپزي از قبيل ديگ هاي دوجداره چلوپز و خورشت پز و......كيفيت غذايي دانشجويان را در حد قابل قبولي افزايش داده است. سلف سرويس مركزي اين اداره با مساحت 2500 متر مربع در دو طبقه با ظرفيت  نفر در حال ساخت مي باشد.

 

شرح وظایف اداره امور تغذيه و سلف سرويس

-  تهيه و تامين وسايل و مواد غذايي مورد نياز دانشجويان

-  تهيه آمار غذايي دانشجويان براي پخت نهار و شام

-  نظارت مستمر در امر تهيه غذا و رعايت بهداشت كاركنان سلف سرويس

-  نظارت و كنترل موادغذايي و تنظيم سرويس و برنامه ها

-  ايجاد هماهنگي لازم در اداره امور سلف سرويسها و ارائه خدمات لازم

-  برنامه نظافت و سم پاشي مستمر سالنهاي غذاخوري, آشپزخانه و سرويسهاي بهداشتي

دو سلف مجزا:

•   سلف خواهران با ظرفيت 300 نفر

•   سلف برادران با ظرفيت 250 نفر

روزانه حدوداً 1000 پرس غذا پخت و توزيع مي شود. برنامه هفتگی غذا در سال 86 ( اینجا را کلیک کنید)

امكانات:

اتوماسيون تغذيه شامل

•  دو دستگاه رزرو

•  دو دستگاه پرينتر صدور ژتون

•  يك دستگاه كامپيوتر