اداره تربیت بدنی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


وظايف و مسئوليت هاي اداره تربيت بدني

 

برنامه ريزي براي برگزاري المپيادهاي ورزشي و جشنواره هاي ورزشي درون دانشگاهي.

انتخاب مربيان ورزش براي رشته هاي مختلف ورزشي فعال در طول سال تحصيلي.

نظارت بر عملكرد مربيان ورزشي و كنترل كاركرد آنها.

اجراي سياستها و خط مشي هاي تعيين شده در خصوص فعاليتهاي ورزشي.

برنامه ريزي و تنظيم برنامه هاي ورزشي دانشجويان و كاركنان و نظارت بر حسن اجراي آنها.

ايجاد تسهيلات لازم و همچنين تشويق و ترغيب دانشجويان و كاركنان دانشگاه جهت شركت در فعاليتهاي ورزشي.

نظارت بر امور نگهداري و بهره برداري از تاسيسات, ميادين و امكانات ورزشي دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط.

پيش بيني و نظارت بر تهيه وسايل ورزشي مورد نياز دانشجويان و كاركنان.

برگزاري مسابقات ورزشي و نظارت بر حسن اجراي آنها.

ارزشيابي كار دانشجويان در مورد واحد ورزشي از طريق انجام آزمون هاي لازم.

اداره كليه امور تربيت بدني دانشجويان دانشگاه.

فراهم آوردن تسهيلات لازم براي گسترش و تعميم رشته هاي مختلف ورزشي  در دانشگاه.

پيشنهاد برنامه هاي لازم به شوراي ورزشي و تنظيم صورتجلسات آن و اجراي  برنامه هاي مربوط.

انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.


سلامت و شادابي يكي از اولويتهاي هر زندگي سالم و با نشاط مي باشد . مديريت تربيت بدني يكي ديگر از مديريت

هاي زير مجموعه معاونت دانشجويي و فرهنگي مي باشد . كه در راستاي اهداف و سياستهاي اداره كل تر بيت

بدني وزارت علوم ,تحقيقات و فناوري براي رفع نيازهاي ورزشي دانشجويان ,اساتيد و كاركنان فعاليت مي نمايد . و

مسئوليت برگزاري مسابقات ورزشي در سطح دانشگاه ,استان , كشور در بين دانشگاههاي كشور و نظارت دقيق و

مستمر بركليه فعاليتهاي ورزشي دانشجويان را به عهده دارد . اين دانشگاه در حال حاضر با داشتن اتاقهاي

تندرستي در تمامي خوابگاهها و اجاره استخر و سالنهاي ورزشي سر پوشيده در رشته هاي قايقراني ,شنا

,فوتسال ,بدمينتون ,واليبال ,كاراته,شطرنج, دوو ميداني ,كشتي, آمادگي جسماني و تنيس روي ميز مشغول ارائه

خدمات به متقاضيان ورزشي مي باشد . پس از تكميل سوله ورزشي در ارديبهشت 87 با زيربناي 1800 مترمربع

بسياري از نياز دانشجويان در زمينه ورزشي در دانشگاه تامين ميگردد.