اداره امور خوابگاه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


اداره امور خوابگاهها

خوابگاه دانشجويي به عنوان يكي از امكانات رفاهي دانشگاه مكاني است كه دانشجويان حائز شرايط در طول تحصيل, قسمتي از اوقات خود را برابر مقررات مربوط درآن مكان مي گذرانند .

اداره امور خوابگاهها يكي از ادارات تابعه مديريت خدمات دانشجويي بوده كه انجام برنامه ريزي اسكان دانشجويان واجد الشرايط و اجراي مراحل اسكان دانشجويان و نظارت بر خوابگاههاي دانشگاه را  بر عهده دارد . اين اداره داراي چهار خوابگاه دخترانه و دو خوابگاه پسرانه مي باشد كه مجموعاً, تعداد 650 دانشجو در اين خوابگاهها اسكان دارند  با توجه به نياز دانشگاهها به خوابگاه متأهلين كار ساخت خوابگاه متأهلين با مساحت 1700 مترمربع آغاز شده است.

شرح وظایف اداره امور خوابگاهها

-  اجراي سياستها و خط مشي تعيين شده در خصوص چگونگي واگذاري خوابگاههاي دانشجويي

-  اداره امور خوابگاههاي دانشجويي

-  مطالعه و اتخاذ تصميم درمورد مسائل مسكن دانشجويان متأهل و شبانه (خودكفايي) با نظر معاونت دانشجويي

-  تعيين و تخصيص اتاقهاي سكونت دانشجويان

-  نظارت مستمر در امر بهداشت خوابگاهها و تهيه لوازم مورد نياز آنها

- تأمين سوخت و سرمايش مورد نياز خوابگاههاي دانشجويان و ارائه كمكهاي لازم در مواقع اضطراري با همكاري

واحدهاي ذيربط

-  نظارت و كنترل موادغذايي و تنظيم سرويس و برنامه غذا

-  ايجاد هماهنگي لازم در اداره امور سلف سرويسها و ارائه خدمات لازم

-  برقراري انتظامات در خوابگاهها از طريق تنظيم مقررات و محافظت اموال خوابگاها

-  نظارت و كنترل ورود و خروج دانشجويان و تعيين سقف ساعات پذيرش برنامه ريزي جهت يكارگيري دانشجويان در

امور مختلف خوابگاها

خوابگاهها :

خوابگاه پسران:

2 خوابگاه (معين و آويني )

خوابگاه دختران:

مجتمع خوابگاهي پرديس شامل 4 بلوك مجزا هركدام به مساحت 2500 متر مربع و به ظرفيت 156 نفر و اتاقها به ظرفيت 2 نفره و 4 نفره و 8 نفره (سوئيت 8 نفره)

 

امکانات رفاهی موجود در خوابگاه ها

  • اتاق ها داراي كمد، يخچال و كولر
  • سايت كامپيوتري مجزا،
  • سالن ورزش
  • سيستم تلفن مركزي
  • سالن تلويزيون
  • سيستم پيج مركزي
  • دستگاههاي آب شيرين كن