خدمات و سرویس های قابل ارائه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

· خدمات پشتیبانی


تامین محل کار و تجهیزات استقرار ، دسترسي به تلفن و دورنگار، مبلمان اوليه فضاها، كارپردازي و خدمات دبيرخانه‌اي

· خدمات اطلاع‌رساني


دسترسي به اينترنت، كتابخانه و مراكز اطلاع رساني· خدمات مشاوره‌اي و آموزشي


مشاوره‌هاي مديريتي، مالي و بازرگاني، خدمات حسابداري و حقوقي، برگزاري  سمينار و يا كارگاههاي آموزشي مورد نياز براي شركتهاي تازه تاسيس


· خدمات پشتيباني فني


ارایه خدمات فني و مهندسي، استفاده از امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي


· خدمات مالي و اعتباري


امكان استفاده از اعتبارات  خدماتي و  تحقيقاتي، كمك به دسترسي به منابع مالي و جذب  سرمايه‌گذاران، تسهيل در  جذب طرحها و پروژه‌هاي تحقيقاتي