شرح وظایف مدیریت پژوهشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

وظايف:

- امور مربوط به  طرح‌های تحقيقاتی

- امور مربوط به شرکت اعضای هيات علمی و دانشجويان در مجامع علمی داخل و خارج از کشور

- پرداخت حق التأليف مقالات چاپ شده اعضای هيات علمی و دانشجويان در مجلات معتبر علمی _ پژوهشی

- امور مربوط به فرصت‌های مطالعاتی اعضای هيات علمی

- پايان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجويان

- اعزام اعضاي هيأت علمي به دوره‌های آموزشی کوتاه مدت

- بررسي و تأمين هزينه‌های مربوط به موارد فوق

-  برگزاری نمايشگاه به مناسبت‌های مختلف

-   کليه امور مربوط به آزمايشگاه‌های دانشگاه

-  تأمين امکانات و وسايل مورد نياز فعاليت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هيأت علمی و دانشجويان

- برگزاری مراسم هفته پژوهش و مراسم پژوهشگران برتر دانشگاه

- تدوين کتابچه‌های مربوط به مقررات پژوهشي دانشگاه