فرم ها و آیین نامه ها تحصیلات تکمیلی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

فرم های تحصیلات تکمیلی


مرحله مصاحبه علمی آزمون دوره های دکتری تخصصی 1393

Attachments:
Download this file (arshad.zip) طرح تحقيق پايان نامه کارشناسي ارشد[ ]35 Kb
Download this file (doktora.zip) طرح تحقيق رساله دکترا[ ]35 Kb
Download this file (ertegha.zip)جداول ارتقاء[ ]1616 Kb
Download this file (etlahiyeh.zip)مرحله مصاحبه علمی آزمون دوره های دکتری تخصصی 1393 [ ]27 Kb
Download this file (form 1-4.zip)فرم خلاصه امتيازات مواد4تا1[ ]19 Kb
Download this file (form 1.zip)فرم یک[ ]39 Kb
Download this file (form.zip)دانلود فرم های مصاحبه علمی مرحله تکمیل ظرفیت دکتری1392[ ]92 Kb
Download this file (formeh sourat hesab.zip)فرم صورتجلسات[ ]1679 Kb
Download this file (shenaseh.zip)شناسنامه علمی عضو هيات علمي آموزشي[ ]1375 Kb
Download this file (آيين نامه آموزشي دوره دكتري دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.pdf)آيين نامه آموزشي دوره دكتري دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر[ ]261 Kb
Download this file (آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته.pdf)آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته[ ]138 Kb
Download this file (برگ صورتجلسه ارائه سمينار شش ماهه.pdf)برگ صورتجلسه ارائه سمينار شش ماهه[ ]106 Kb
Download this file (برگ صورتجلسه پيش دفاع دانشجويان دكتري.pdf)برگ صورتجلسه پيش دفاع دانشجويان دكتري[ ]120 Kb
Download this file (درخواست ارائه سمينار شش ماهه.pdf)درخواست ارائه سمينار شش ماهه[ ]74 Kb
Download this file (شيوه نامه نگارش پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و دكت)شيوه نامه نگارش پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشدودكتری[ ]686 Kb
Download this file (شیوه نامه انتخاب دانش آموختگان رتبه اول در دوره كارشناسي ارشد و دكتري.pdf)شیوه نامه انتخاب دانش آموختگان رتبه اول در دوره كارشناسي ارشد و دكتري[ ]126 Kb
Download this file (فرم تاييد مقاله توسط استاد راهنما.pdf)فرم تاييد مقاله توسط استاد راهنما[ ]78 Kb
Download this file (فرم شماره 2.pdf)فرم دو[ ]591 Kb
Download this file (فرم شماره 3.pdf)فرم سه[ ]76 Kb
Download this file (فرم پروپوزال.pdf)فرم پروپوزال[ ]127 Kb
Download this file (فرم گزارش سه ماهه.pdf)فرم گزارش سه ماهه[ ]84 Kb
Download this file (مراحل اجرايي دفاع از رساله دكتري.pdf)مراحل اجرايي دفاع از رساله دكتري[ ]331 Kb
Download this file (گزارش سه ماهه پايان نامه ارشد.pdf)گزارش سه ماهه پايان نامه ارشد[ ]77 Kb