فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های مختلف آزمون سراسری کارشناسی سال 1392فایل های آموزشی:  لینک سامانه ثبت نام اینترنتی دانشجویان


دانلود فایل راهنمای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (ورودي مهر ماه 1392) فایل آموزشی

دانلود فرم تقاضاي ثبت نام

دانلود فرم مشخصات پذيرفته شدگان 92

دانلود فرم نامه ثبت نام به دانشكده ها _روزانه

دانلود فرم نامه ثبت نام به دانشكده ها _شبانه

دانلود فرم معرفی دانشجویان کارمند برای ثبت نام در دانشگاه

دانلود فرم شماره 1

دانلود فرم شماره 4

دانلود فرم شماره 5

دانلود فرم شماره 25

دانلود فرم شماره 27

دانلود فایل آئين نامه آموزشي كارشناسي

دانلود فایل آئين نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته

دانلود فایل آئين نامه دكتري

دانلود فایل تقويم آموزشي 921

دانلود فایل راهنماي استفاده از انتخاب واحد اينتر نتي

دانلود فایل نکات مهم انتخاب واحد

دانلود فایل شهریه آموزشی دانشجویان شبانه کارشناسی

دانلود فرم هاي مشاوره مربوط به كارنامه سلامت روان دانشجويان


فایل های دانشجویی:


دانلود فایل راهنمای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (ورودي مهر ماه 1392) فایل دانشجویی

دانلود فرم 1

دانلود فرم 2

دانلود فرم 3

دانلود فرم 4

دانلود فرم 8

دانلود فرم 8/1

دانلود فرم9