نظر سنجی
رسول اکرم (ص) فرمود : پس از ایمان به خداوند سرآمد تمام اعمال عاقلانه ،بشر دوستی و نیکی به همه ی مردم است خواه خوب و درستکار باشند یا فاسق و گناهکار.
نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاهها و نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل فرم زیر ما در این امر مهم یاری فرمایید.
جنسیت : (*)
Invalid Input
سن: (*)
Invalid Input
میزان تحصیلات: (*)
Invalid Input
نام مرکز یا واحد مورد مراجعه:
Invalid Input
نام قسمت مورد مراجعه:
Invalid Input
تاریخ مراجعه: مثال (1392/11/12)
برای چه کاری مراجعه کرده اید؟(علت مراجعه) (*)
Invalid Input
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی های لازم را به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟ (*)
Invalid Input
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟ (*)
Invalid Input
در صورت مراجعه مکرر به واحد علت آن کدام یک از موارد زیر بوده است؟ (*)
Invalid Input
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟ (*)
Invalid Input
نام فرد یا افرادی را که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید:
Invalid Input
در صورت وجود شکایت لطفا آن را مرقوم فرمایید:(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
Invalid Input
میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده چقدر است؟ (*)
Invalid Input
در صورت نارضایتی علت نارضایتی شما چه بوده است؟
Invalid Input
چنانچه درخواستی خلاف مقررات از شما شده است لطفا آن را مرقوم فرمایید:
Invalid Input
نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور مرقوم فرمایید:
Invalid Input
«در صورت تمایل این قسمت را پر كنید»
نام و نام خانوادگی:
Invalid Input
تلفن تماس:
Invalid Input
پست الکترونیکی:
Invalid Input
کد روبرو را وارد نمایید : کد روبرو را وارد نمایید :
Invalid Input