تماس با ریاست
تماس با ریاست دانشگاه علوم و فنون دریایی ازطریق ایمیل chancellor@kmsu.ac.irیا شماره پیامک 3000800212 میسر می باشد.
ملاقات حضوری روزهای یک شنبه از ساعت 11:30-9:30 با تعیین وقت قبلی می باشد. لازم به ذکراست جهت انجام روند تعیین وقت ملاقات تکمیل فرم زیرالزامیست.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام:
Invalid Input
نام خانوادگی:
Invalid Input
جنسیت:
Invalid Input
مدرک تحصیلی
Invalid Input
سن:
Invalid Input
شماره تماس:
Invalid Input
شهر محل اقامت:
Invalid Input
موضوع ملاقات:
Invalid Input
در این رابطه قبلاً با رئیس سازمان ملاقات داشتم:
Invalid Input
توضیحات:
Invalid Input
اقدامات قبلی :
Invalid Input
وارد کردن کد امنیتی: وارد کردن کد امنیتی:
Invalid Input