فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

فهرست برنامه ­های مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری شهرستان­های آبادان و خرمشهر به تفکیک روزهای هفته