قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


با توجه به اتمام زمان عقد قرارداد پژوهانه سال 92، خواهشمند است افرادي كه مراحل تكميل قرارداد خود را طي نموده اند، جهت تسويه مبلغ Bپژوهانه حداكثر تا تاريخ 1393/2/31 بر اساس آيين نامه اقدام نمايند.