چهارشنبه, 28 شهریور 1397

اطلاعیه آموزشی

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری ورودی 91 به بعد  درتمامی رشته ها واحد پردیس میرساند دانشجویانی که تاکنون امتحان جامع نداده اند هرچه سریعتر به گروه مربوطه مراجعه نمایند.

 

                                                               
                                                         آموزش پردیس 95/07/11

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری واحد پردیس

دانشجویانی که تا کنون تسویه حساب مالی نکرده اند تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم فرصت دارند نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند ،درغیر اینصورت قادر به شرکت در امتحانات نمی باشند.

 

 

                                                                                                               آموزش واحد پردیس

                                                                                                                    1394/10/07

برنامه امتحانات نیمسال دوم 94