چهارشنبه, 28 شهریور 1397

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری واحد پردیس

دانشجویانی که تا کنون تسویه حساب مالی نکرده اند تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم فرصت دارند نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند ،درغیر اینصورت قادر به شرکت در امتحانات نمی باشند.

 

 

                                                                                                               آموزش واحد پردیس

                                                                                                                    1394/10/07