چهارشنبه, 28 شهریور 1397

اطلاعیه آموزشی

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری ورودی 91 به بعد  درتمامی رشته ها واحد پردیس میرساند دانشجویانی که تاکنون امتحان جامع نداده اند هرچه سریعتر به گروه مربوطه مراجعه نمایند.

 

                                                               
                                                         آموزش پردیس 95/07/11