چهارشنبه, 28 شهریور 1397

اطلاعیه

آئین نامه آموزشی 93

پیوست ها:
دانلود این فایل (آیین نامه آموزشی93.pdf)آئین نامه آموزشی 93[ ]6759 Kb

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (آپین نامه 91 کارشناسی.pdf)آئین نامه آموزشی 91[ ]1280 Kb

راهنماي استفاده از سيستم آموزشي دانشگاه

اطلاعیه

آئین نامه آموزشی 91
یکشنبه, 16 شهریور 1393
  ادامه مطلب...
آئین نامه آموزشی 93
چهارشنبه, 17 شهریور 1395
آئین نامه آموزشی 93 ادامه مطلب...
آیین نامه های آموزشی
دوشنبه, 14 مرداد 1392
آیین نامه های آموزشی ادامه مطلب...
فرم ها و آیین نامه ها

خبرنامه
شنبه, 19 فروردين 1396
خبرنامه ادامه مطلب...