یکشنبه, 28 بهمن 1397

درباره دانشکده علوم دریایی واقیانوسی


دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي:

اين دانشكده اولين دانشكده اي بوده است كه با شروع فعاليت مجدد دانشگاه راه اندازي گرديد. ابتدا با نام دانشكده علوم دريايي و به عنوان يكي از دانشكده هاي زير مجموعه دانشگاه شهيد چمران اهواز و در مجتمع شهر دانشگاهي اهواز در محل كنوني دبيرستان دانشگاه در سال 1372 و با پذيرش تعداد 10 نفر دانشجو در دو رشته بيولوژي ماهيان دريا و فيزيك دريا در مقطع كارشناسي ارشد فعاليت خود را آغاز و در سال 1377 در رشته زيست دريا در مقطع كارشناسي اقدام به پذيرش دانشجو نمود.در سال 1377 از اهواز به خرمشهر منتقل شده و به عنوان شاخه جنوبي دانشگاه شهيد چمران در محل كنوني دانشگاه به فعاليت خود ادامه داد .

در سال 1378 دو رشته شيلات و محيط زيست در مقطع كارشناسي به رشته هاي اين دانشكده افزوده شد . كه در سال 1382 و با استقلال دانشگاه و تأسيس دانشكده منابع طبيعي دريا به آن دانشكده منتقل گرديدند .

در سال 1382 براي اولين بار در كشور، رشته زيست دريا ـ جانوران دريا در مقطع دكتري با پذيرش 6 نفر دانشجو در اين دانشكده راه اندازي شد.

در سال 84 با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رشته زيست دريا ـ جانوران دريا جايگزين بيولوژي ماهيان دريا شد که در سال 85 دو گرايش جديد زيست دريا به نام آلودگي دريا و بوم شناسي دريا نيز براي اولين بار در كشور در اين دانشگاه پايه گذاري و به رشته‌هاي قبل افزوده شد. هم اكنون رشته هاي اين دانشكده كه جزء علوم پايه هستند به قرار زير است:

1-كارشناسي:

  • · زيست دريا

2-كارشناسي ارشد:

  • · زيست دريا (گرايشهاي جانوران دريا ،آلودگي دريا ، بوم شناسي دريا)- زيست شناسي جانوري گرايش بافت شناسي آبزيان - فيزيك دريا- رشته هاي در دست اقدام شيمي دريا ،بيوتكنولوژي دريا

3-دكتري:

· زيست دريا گرايش  جانوران دريا - فيزيك دريا