انجمن‏هاي علمي دانشجويي به عنوان نهادي علمی امكان فعاليت جمعي دانشجويان علاقمند و داوطلب مشاركت در اين فعاليت‏ها را در زمينه‏هاي گوناگون علمي با همراهی اساتيد فراهم مي‏سازد و به عنوان نهادي كه عهده‏دار پويايي و شكوفايي استعدادها و پديدآورنده و تقويت‏كننده روحيه پويايي علمي و در نهايت توسعه علم كه همان رسالت دانشگاه مي‏باشد عمل می‏نماید و در مسیر دستیابی به اهداف مشخص که مهم‏ترین آن ایجاد روحیه خودباوری و موفقیت اعضا فعال می‏باشد، حرکت می‏نماید. همچنین با هدف ايجاد نشاط علمي و تقويت آن در ميان دانشجويان و حمايت از فعاليت‏هاي جمعي و خود‏جوش پژوهشي و راهنمايي و مشاركت دانشجويان مستعد در جهت بالندگي علمي و فرهنگي تشكيل شده است و قصد آن از انجام این فعالیت‏ها، کمک به دانشجویان جهت ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و نقش آفرینی مؤثر در زمینه تحصیلی در آینده می‏‏باشد. همچنین عرصه فعاليت‏هاي جمعي، تقويت نشاط علمي، پژوهشي و روحيه تعامل است. دانشجويان فعال در انجمن‏هاي علمي‏ـ‏دانشجويي ضمن آشنايي با فراز و فرود، نحوه ارتباط با سازمان‏ها، صنايع، جامعه، ادارات و با تقويت بنيه‏ي علمي خود با سرمايه‏ي مهارتي و تجربه بيشتري وارد ميدان خواهند شد. در حال حاضر 11 انجمن‏ علمي‏ ـ دانشجويي در رشتههاي مختلف تحصيلي تحت نظارت و حمايت معاونت فرهنگی‏ـ‏اجتماعی در محورهاي زير در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر فعاليت مي‏ نمايند :

 

1-     انجمن علمی مکاترونیک

 

2-     انجمن علمی محیط زیست

 

3-     انجمن علمی شیلات

 

4-     انجمن علمی قتصاد حمل و نقل

 

5-     انجمن علمی نجوم و اخترشناسی

 

6-     انجمن علمی کشتی سازی

 

7-     انجمن علمی مخابرات و الکترونیک دریا

 

8-     انجمن علمی مدیریت

 

9-     انجمن علمی زیست شناسی دریا

 

10-    انجمن علمی شیمی دریا

 

11-    انجمن علمی بیوتکنولوژی