این مدیریت زیرمجموعه ي معاونت فرهنگي واجتماعی دانشگاه مي باشد که بخش عمده اي از فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه در اين اداره انجام مي گيرد و با هدف ایجاد زمینه‏ های مناسب براي تجلي استعدادها، رشد و پیشرفت خلاقيت دانشجويان، فراهم کردن بسترها و ساختارهای مورد نیاز فعالیت‏ های فرهنگی، تدوین برنامه‏ های فرهنگی متناسب با نیازهای دانشجویان، کمک به تدوین سیاست‏ های کلی فرهنگی دانشگاه ، حمایت از ایده ‏ها و طرح‏ های فرهنگی دانشجویان و ارائه راهکارهای علمی و عملی در برنامه‏ های متنوع فرهنگی شکل گرفته است. بر پايه همين باورهاست كه بخش هاي مختلف امور فرهنگي از جمله كانون هاي فرهنگي – هنري، انجمن هاي علمي، و نشريات دانشجويي شكل گرفته است. نهادينه كردن فعاليت هاي فوق برنامه فرهنگي دانشجويان، افزايش سطح مشاركت دانشجويان درفعاليت هاي جمعي، شكوفايي استعدادهاي بالقوه و استفاده از انرژي جواني دانشجويان در ارتباط با بخش هاي مختلف اجتماعي و اجرايي از اهدافي است كه امور فرهنگي در راه توسعه و گسترش فرهنگي، پيگيري مي نمايد. عمده برنامه هاي فرهنگي كه توسط اين مديريت در سطح دانشگاه برگزار مي گردند عبارتند از : - جشن ها و اعياد مختلف مذهبي يا ملي - اردوهاي داخلي استاني و خارج استاني ويژه دانشجويان - بازديد از مراكز مختلف فرهنگي ، اجتماعي و نمايشگاه ها و .... - برگزاري همايش ها و جشنواره هاي دانشگاهي و كشوري - برگزاري مسابقات سراسري قرآن ( ويژه كاركنان ، اساتيد و دانشجويان ) - برپايي مراسم هاي مذهبي - مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي با ساير نهادهاي متولي امور فرهنگي در دانشگاه - اعزام دانشجويان برگزيده به جشنواره ها و مسابقات كشوري - برنامه ريزي كلان فرهنگي دانشگاه با حضور فعال در شوراي فرهنگي دانشگاه - همكاري با ساير مديريت ها ( مديريت دانشجويي و تربيت بدني، روابط عمومی و... ) - حمايت از فعاليت كانون هاي فرهنگي –هنري - حمايت از فعاليت انجمن هاي علمي دانشجويي،حمایت از نشریات دانشجویی ...