وظایف معاونت پژوهش و فناوری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 


 

وظايف:

برنامه‌ريزي جهت ايجاد محيط مناسب پژوهشي با توجه به تقويت روحيه تتبع و ابتكار در دانشگاهيان

انجام بررسيهاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي

برنامه‌ريزي به منظور هماهنگي فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي دانشگاه

انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه

برنامه‌ريزي به منظور مشاركت در طرح‌هاي تحقيقاتي خارج از دانشگاه و نحوه ارتباط با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج دانشگاه

برنامه‌ريزي و نظارت بر همكاري دانشگاه با نهادها و سازمان‌هاي مختلف در رابطه با نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري دانشگاهيان و مراكز صنعتي

تعيين و پيشنهاد خط ‌مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات در جهت توسعه و كيفيت آموزشي كشور

تهيه، تدوين و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مختلف پژوهشي به مقامات مربوطه

سرپرستي و نظارت بر فعاليت‌هاي واحدهاي تابعه

انجام بررسي هاي لازم و ارائه طرحهاي اصلاحي در زمينه فعاليتهاي پژوهشي

ايجاد و برقراري تماس با دانشگاه هاي داخلي و خارجي به منظور عقد تفاهم نامه هاي همکاري در زمينه هاي مختلف پژوهشي .

اداره امور کتابخانه مرکزي و اعمال نظارت بر نحوه اداره ساير کتابخانه هاي دانشگاه و تامين خدمات لازم در اين زمينه

انجام خدمات سمعي و بصري مورد نياز واحدهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه